Veganerpartiets idéprogram

Veganerpartiets idé-program i seks kapitler plus introduktion. - Introduktion - Kap. 1 Landbrug, fødevarer og fiskeri - Kap. 2 Dyrerettigheder - Kap. 3 Naturen - Kap. 4 Miljø, klima og energi - Kap. 5 Sundhed - Kap. 6 Økonomi Idéprogrammet er indtalt af Kalle Perlmutter i november 2020. Bemærk at Veganerpartiets idé-program kan findes skriftligt her: https://vgpt.dk/veganerpartiets-ideprogram/ Det skriftlige program vil til enhver tid være det mest opdaterede. Vi opdaterer det indtalte speak 1-2 gange årligt, så fremt der er lavet væsentlige ændringer i programmet. Tak til forfatter Lisel Vad Olsson og speaker Kalle Perlmutter og alle andre frivillige, rådgivere samt eksperter, der har bidraget i skabelsen af idéprogrammet.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Kapitel 2: Dyrerettigheder

Monday Dec 07, 2020

Monday Dec 07, 2020

Dette kapitel indeholder en introduktion til nogle af de udfordringer og løsninger som Veganerpartiet har fokus på. Disse forhold udfoldes yderligere i de efterfølgende kapitler, hvor vi både vil demonstrere, hvor stor indvirkning landbruget har på hele vores samfund og på vores omgivelser, og hvor vi også vil komme med konkrete forslag til, hvordan vi sammen løser problemerne.

Thursday Dec 03, 2020

Dette kapitel indeholder en præsentation af nogle af de udfordringer og løsninger som Veganerpartiet har fokus på. Disse forhold udfoldes yderligere i de efterfølgende kapitler, hvor vi både vil demonstrere, hvor stor indvirkning landbruget har på hele vores samfund og på vores omgivelser, og hvor vi også vil komme med konkrete forslag til, hvordan vi sammen løser problemerne.

Wednesday Dec 02, 2020

Et forældet system
Den aktuelle politiske agenda fastholder og bygger videre på fortidens verden og er baseret på en forældet økonomisk model og et før-digitalt verdenssyn. Det er derfor, Veganerpartiet ser det som sin vigtigste opgave at bringe samfundets enorme fælles guldgrube af viden i spil og være med til at skabe et politisk klima, som vil de nødvendige forandringer.

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320